Aterkasta

Old Swedish Dictionary - aterkasta

Meaning of Old Swedish word "aterkasta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aterkasta Old Swedish word can mean:

aterkasta
1) kasta tillbaka, bortkasta. atirkasta drykkin j gifwarens öghon Bir 3: 33. ib 32. atirkastadhe the hälgho tro skiold ib 3: 369. " han atirkastadhe thz vm sin bak" MP 1: 86.
aterkasta
2) bortkasta, förkasta. som trona vildo atir kasta Bil 852. -- Jfr kasta ater.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᚴᛆᛋᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
➞ See all works cited in the dictionary

Back