Aterläsa

Old Swedish Dictionary - aterläsa

Meaning of Old Swedish word "aterläsa" (or aterlæsa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aterläsa (aterlæsa)
igenläsa, tillsluta. atirläsa cristna kirkior Bil 592. ib588. " vi funnom myrkastwonä atirlästä" KL 140. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 148. VKR 24. " atherläsa en port" LfK 197. atir lästo. .. portin owir sit afgudh KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 55. " nykylin mz hulkom som lasen vpläsis ok atirläsis" ib 296. Jfr läsa ater.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so aterläsa may have also been written as aterlæsa

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᛚᛅᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back