Aterlata

Old Swedish Dictionary - aterlata

Meaning of Old Swedish word "aterlata" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aterlata Old Swedish word can mean:

aterlata
1) qvarlemna, låta förblifva. at thu ey atirlatär minä siäl j häluiti KL 134. " atirlatir iak hona toma aff allo godho" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 69. the atirläto honom ey (läto honom ej behålla) nästa KLädhin KLemning. 1860. SFSS.">Bo 199. ib 175. - qvarlemna, lemna efter sig. atirläto the ther väknt folk KLemning. 1860. SFSS.">Bo 190. hwar the hafdho atirlatit dyrt liggianda fä KL 49. atirlatom hwan stadh värdzlica glädhi tekn MP 1: 28 ib 13 " nar. .. hans likame nidhir fallir a iordhena mz dödhenom. tha atir latir han gullit ok stena" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 43. " al the thingh som mannin saman sankar mz sino äruodhe thz atir latir han äptir sik" ib 83. ib 120. atirleto mannomen mykyt skadhelikit siäla äptedöme ib 3: 256. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 126. " awerdhelikit aminne skal iak aterlata them som äpte mik koma" Su 385.
aterlata
2) lemna, öfverlåta. hon atirlät thik ok vnte thz ena som hon hafdhe lifwande KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 29.
aterlata
3) utelemna, förbigå hawm vi äntigia litit älla enkte atirlatit af thy som han giordhe ij thässom timanom KLemning. 1860. SFSS.">Bo 54.
aterlata
4) tillsluta, stänga lät ater läta alla cristna kyrkior Lg 1027. " atirläta hymelin" MB 2: 349. " skal dörrin genstan ater lätas" VKR 69. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 22. MB 2: 338. - Jfr lata ater.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -läta )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᛚᛆᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back