Aterlef

Old Swedish Dictionary - aterlef

Meaning of Old Swedish word "aterlef" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aterlef
qvarlefva. " bedhas atherleffwerna aff thy som häLga iomfrun haffde hanterat siälff aff sin maath" Lg 3: 303. " ens gamals stadz nidherslagna atherleffue" Su 52.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -ir )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᛚᚽᚠ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back