Aterlön

Old Swedish Dictionary - aterlön

Meaning of Old Swedish word "aterlön" (or aterløn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aterlön (aterløn)
och f. vedergällning. KL 106, 291. " hon väntir sik atirlön" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 78. " han glädz af atir lönanna hopi" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 288. " thera atirlön är litin ib 2: 210. tholik skulu jdhur atirlön vara" ib 3: 392. ib 1: 111, 112, 192, 217, 356, 2: 24, 208, 4: 110. KLemming. 1860.">Gr 270, 271. Su 61. " huilke som mena hälga manna atherlön oc förskullan här athergällas i tässo liffue ib 123. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so aterlön may have also been written as aterløn

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᛚᚯᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back