Aterlöna

Old Swedish Dictionary - aterlöna

Meaning of Old Swedish word "aterlöna" (or aterløna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aterlöna (aterløna)
återlöna, vedergälla. " thz skal iak thik wäl atirlöna" Lg.">Bil 615. Iv 5599. FM 390 (1508). " atherlöna hwariom enom äpther sinne förskullan" Lgren. 1875.">LfK 111. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 381. " atirlöna honum mz tholkom atirlönom" ib 3: 465. " atirlöna äruodhande män öj sine thiänist mz kärlek" ib 305. ib 2: 89. jomfrudomin atirlönas KLemning. 1860. SFSS.">Bo 41. " atirlönadhe ther mädh thera thiänist oc ärwodhe" KL 195. - ersätta, godtgöra. wille tha ather löna honom the oäro the honom förra giordho Lg 3: 336. " huru gudh atirlöna ok hedhra sina modhor thiänara" KL 83.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so aterlöna may have also been written as aterløna

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • oter- FM 390 (1508)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᛚᚯᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back