Aterlönare

Old Swedish Dictionary - aterlönare

Meaning of Old Swedish word "aterlönare" (or aterlønare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aterlönare (aterlønare)
vedergällare. " hulkin ok är badhe atirlönarin oc atirlönin" Gr 271. Bir 2: 33, 3: 435, 439, 4: 142, 155. MB 2: 145. Su 229.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so aterlönare may have also been written as aterlønare

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᛚᚯᚿᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back