Aterlösn

Old Swedish Dictionary - aterlösn

Meaning of Old Swedish word "aterlösn" (or aterløsn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aterlösn Old Swedish word can mean:

aterlösn (aterløsn)
1) återköpande, återlösning. SD NS 1: 203 (1403, 216 (1403) o. s. v. alla idhra landzäghor skulo sälias mz aterlösn forlaghom (sub redemtionis conditione) MB 1: 374. thänk vppa offrit oc hans atirlösn Bo 9. " huru beska oc hardha pino han tholde for siälanna älskogha oc atirlösn (för kärleken til själarna och för deras återlösning)" Bir 2: 161. Bo 22, 34, 168, 213. Gr 300. MP 1: 133. Bir 2: 293, 298, 3: 344, 447. Gren. 1866.">Ber 39. tha nalkas idhur atirlösn (redemtio, förlossning) MP 1: 10. ib 15, 38.
aterlösn (aterløsn)
2) återköpt el. återlöst egendom. männena ärw älskande thy at the ärw gudhz kreatur oc atherlösn Gren. 1866.">Ber 163. - atirlösn troligen för atirlön. j tholin tesse thing til idhur äuärdelikin atirlösn (motsv. ställe MP 2 " lön 108) " MP 1: 161. " nidhirfara til heluitis dyup thil högfärdinna atirlösn" ib 158 .)

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so aterlösn may have also been written as aterløsn

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • atirlössn Bir 3: 344, 447.
  • athirlösin SD NS 1: 572 (1406)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᛚᚯᛋᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back