Aterlösn

Old Swedish Dictionary - aterlösn

Meaning of Old Swedish word "aterlösn" (or aterløsn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aterlösn Old Swedish word can mean:

aterlösn (aterløsn)
1) återköpande, rätt till återköp. är nokar aff minom äptekomandom, som thet sama godzet wil ater i släktena lösa, tha wari honumtil aterlösn fore fämtighi mark ok hundradha swänska päninga SD NS 3: 340 (1418). " huilka tre deela som giffn woro til for:na siälakoor, syndagx almosa, fredagx almosa. .. frändomä eller vidherboandom til aatherlösn STb 1: 154 (1478). "STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 190 (1491). " afhänder jach mik. .. for:da gard och eghnan gör jach han. .. niclisa pinkhana. .. til äuerdelika ägho, vtan alla athön (för atherlösn)" SD NS 3: 382 (1418).
aterlösn (aterløsn)
2) friköpande; återlösning i relig. mening. thetta barnit är hiit sänt til jorderikis,. .. mangom til atirlösin fran äuärdelikom dödh MP 5: 15. " j hans död oc pino war han mik son dröffwilsinna sorghena oc atherlösninna (för -lösninna, redeMPtionis)" Mecht 170.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so aterlösn may have also been written as aterløsn

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • aather-.
  • -lösen SJ 2: l190 (1491). -lösin),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᛚᚯᛋᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back