Aterlösning

Old Swedish Dictionary - aterlösning

Meaning of Old Swedish word "aterlösning" (or aterløsning) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aterlösning Old Swedish word can mean:

aterlösning (aterløsning)
1) (rätt till) igenlösande, återköp. affhender iac mik oc mynom arffuom oc vplater jac thet (godset) domkirkione j abo vtan oterlösning aff mynom arffuom Svartb 214 (1398). ib 548 (1486).
aterlösning (aterløsning)
2) lösningssumma. SD NS 3: 613 (1420).
aterlösning (aterløsning)
3) påterlösning i relig. mening. thätta betracta hwat thin gudh, härra oc skpare ledh för thina athrilösning SkrtUppb 343. " gaff lhan os sik til athirlösning j pinonne oppa korsseno ib. älska ihesum christum, som haffwor giffwit os. . sina siäl til äthirlösningh ib. "ib 161, 349. SvKyrkob 148, 149.. SvB 105 (senare hälften af 1400-talet). SvT 11, 20.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so aterlösning may have also been written as aterløsning

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • aater- SkrtUppb 349.
  • oter- Svartb 214 (1398) , 548 (1486). -lösnig SkrtUppb 343. -lösnigh ib. -lösnyngh SvT 11, 20),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᛚᚯᛋᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
SvT
Den Svenska Tideboken. [Utg. av G. E. Klemming] 1854. [Efter gammalt tryck fr. c. 1525].
➞ See all works cited in the dictionary

Back