Aterlykkia

Old Swedish Dictionary - aterlykkia

Meaning of Old Swedish word "aterlykkia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aterlykkia Old Swedish word can mean:

aterlykkia
1) tillsluta, stänga. än tho at hon (ɔ: apothecara KLemning. 1860. SFSS.">Boodh) see atirlokt KL 323. " j atirlucto huse" MP 1: 127. " j atirlykto kari" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 100. " aff minom atirluktom quidh" ib 2: 156. atirlykkia hymderike for forbannadhom ib 1: 123. thu. .. skalt ey thänkia at milhetinna inälue skulin ämuäl atir lykkias ouinomen KLemning. 1860. SFSS.">Bo 78. " ingangane ater luctus" Bil 434. " dörena waro atirlykta" MP 2: 26. " ib 1: 126, 127. "KLemming. 1860.">Gr 305. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 86. MB 2: 283. RK 2: 3699. aat atirluktom durom KLemning. 1860. SFSS.">Bo 234. " lät han op himerikis port som alt ther til hafdhe mankönio varit atirluktir" ib 250. " atirlykte handena. "KL 94. atirlikir heluitis mwn MP 1: 5. " iak atirlykte hans öghon ok mun" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 33. " mz atir lyktom öghom" KL 221. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 84. " the hawa atirlokt sinna vndirstandilsa öghon ib 226. "" thera tro öghon äru atir lökt" MP 2: 240. atirlyk. .. thin öron aff fanytte hörsl KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 186. the atir lykkia ämuäl owir mik ib 1: 155. Jfr lykkia ater.
aterlykkia
2) innesluta, innestänga. " swa som thyt thw vare nw atirlyktir i KLemming. 1860.">Grafuinne" KL 247.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -likkia.
  • -lökkia )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᛚᛦᚴᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back