Atermäla

Old Swedish Dictionary - atermäla

Meaning of Old Swedish word "atermäla" (or atermæla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

atermäla (atermæla)
tillmäta el. lutmäta ss vedegällning. MP 4: 111. " dyäwlen atermäle hwariom pinor äptr sinna synda for[skyllan]" Saml 34: 290 (förra hälften af 400-talet).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so atermäla may have also been written as atermæla

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᛘᛅᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
➞ See all works cited in the dictionary

Back