Atermälning

Old Swedish Dictionary - atermälning

Meaning of Old Swedish word "atermälning" (or atermælning) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

atermälning (atermælning)
tillmätande el. utmätande af ngt (ss vedergällning), vedergällning. nar syälin wtkastas aff kroppinom, tha skal dyäwlin atirgielda henne skyldegha pinor j pinona atermälning MP 3: 265. Saml 34: 290 (förra hälften af 1400-talet).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so atermälning may have also been written as atermælning

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᛘᛅᛚᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
➞ See all works cited in the dictionary

Back