Aterpröva

Old Swedish Dictionary - aterpröva

Meaning of Old Swedish word "aterpröva" (or aterprøva) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aterpröva Old Swedish word can mean:

aterpröva (aterprøva)
1) gendrifva, kullkasta, bringa på skam. at vanmakta ällir atirpröfwa min ordh Bir 1: 55. " iak skal atirpröfua oc atiruaka värlzlika kloka manna klokskap" MP 2: 253. Jfr pröva ater.
aterpröva (aterprøva)
2) förkasta. " skal han atir pröfwas (reprobabitur) aff mik" Bir 3: 332. " thetta laghit atir pröwas nw ok forsmas j wärldinne" ib 1: 144. " thu thol thz i honom som thu atirpröuar oc afwitir i androm" ib 4: 358.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so aterpröva may have also been written as aterprøva

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᛕᚱᚯᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back