Aterstadher

Old Swedish Dictionary - aterstadher

Meaning of Old Swedish word "aterstadher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aterstadher
återstod, rest, resterande utskyld. the aterstadher ther i gen sta i waro lande jemptalande SD NS 2: 278 (1410). " thär stodh än i geen aff the forscrifna markin ränta twa marker aterstadha" SJ 54 (1441). giffuandes oc giörindes honom idert affrad affratzpeninga aterstäder saköra oc alla andre rettigheter som i oppa cronane vegne plicoge äro BSH 4: 1 (1470). ib175 (1494), 5: 364 (1509). FH 1: 201 (1504, afskr.), 5: 187 (1504). FM 78 (1483), 358 (1508). the ottherstäder anders bengtzsonskwlle haffwe ib 408 (1509). göra abbatissonne rättan räkinskap baadhe aff vpbyrdh oc swa aff atirstadhom. huilka aatirstadha han läti aarligha samanscrifua som vpbyrdhena VKR 31. Bir 5: 113.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • aatirstadher.
  • ottherstader )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᛋᛏᛆᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back