Aterstadher

Old Swedish Dictionary - aterstadher

Meaning of Old Swedish word "aterstadher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aterstadher
återstod, resterande afgift el. utskyld. aff the aterstadha, som sthodho igen medh landbomom VKJ Bilaga 286 (1466). SD NS 3: 538 (1420). Svartb 360 (1437).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • *aterstadha upbyrdher
  • -op- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᛋᛏᛆᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back