Aterstanda

Old Swedish Dictionary - aterstanda

Meaning of Old Swedish word "aterstanda" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aterstanda Old Swedish word can mean:

aterstanda
L.
aterstanda
1) stå till baka, stanna. at fatökt folk mate swa myklo helder ater standa Bil 583.
aterstanda
2) återstå, vara qvar. jak hopas til gudz at thz som här atir staar af hans thiänist thz scolum vi annar stadhs höra Bil 887. Bo 169, 185. Ber 243. " aff Bo jonssons skuld, som tha obetaladh aterstander" BSH 1: 196 (1387). " tha atir star thik änkte vtan pina" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 129. ib 3: 81. " han sagdhe hwath honum war komit til handa ok loot ther änkte ater standa" Iv 1714. iak lot ther änkte ater sta thz iak skrifuath for mik sa ib 5737. i hwilko summo enchte aterstodh wtan fäm marcer päninga SD NS 1: 410 (1405). FM 346 (1507).
aterstanda
3) försumma betalning, vara på rest, innestå. bescrifua. .. mykit (för huru mykit) han aatirstaar medh vm aarith VKR 36. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 117. " hwj är thz swa atj medh min skat swa ater sta" RK 2: 5349. " the som än finnas atersta meth thy pafwans oc klosternis offre" SD NS 1: 415 (1405). " nakat. .. ther the atersta vm ib. - Jfr standa ater. "

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • aatir-.
  • sta. other stoa: -stoar FM 346 (1507)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᛋᛏᛆᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back