Aterstängia

Old Swedish Dictionary - aterstängia

Meaning of Old Swedish word "aterstängia" (or aterstængia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aterstängia (aterstængia)
tillstänga, tillsluta. atirstängde dörrena mz starkom stänglom KLemming. 1860.">Gr 379. " varo alle porta atirstängde" ib 267. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 79. KL 404. - spärra. haffdo atirstänkt alla wäghana MB 2: 150.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so aterstängia may have also been written as aterstængia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᛋᛏᛅᚿᚵᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back