Atervraka

Old Swedish Dictionary - atervraka

Meaning of Old Swedish word "atervraka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

atervraka Old Swedish word can mean:

atervraka
1) drifva till baka. som han atir wraka Bo 97. " stenane skulu atir wrakas til them som them kasta mote thik" Bir 1: 129.
atervraka
2) gendrifva, kullkasta, upphäfva. engin forma ath kränkia älla atirwräka then domin MP 1: 220. iak skal atirpröfua oc atiruraka värlzlika kloka manna klokskap ib 2: 253. - vederlägga. atirvrok them mz fäm skälom MP 1: 94.
atervraka
3) förkasta. " äru opta atirwrakin när gudhi" Bir 4: 307. - Jfr vraka ater.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -vräka )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᚠᚱᛆᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back