Atfärdh

Old Swedish Dictionary - atfärdh

Meaning of Old Swedish word "atfärdh" (or atfærdh) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

atfärdh (atfærdh)
det som händer någon. at wita hans atfärd (motsvarande ställe Lg.">Bil hwat hanum munde tima 290) Lg 991. " scriffuo alla thera aatfärdh (motsvarande ställe" Lg.">Bil atbyrdh 434) ib 1011.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so atfärdh may have also been written as atfærdh

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • aat- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚠᛅᚱᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
➞ See all works cited in the dictionary

Back