Atgärþ

Old Swedish Dictionary - atgärþ

Meaning of Old Swedish word "atgärþ" (or atgærþ) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

atgärþ (atgærþ)
åtgärd, det som göres el. företags mot någon el. något. lagman skal alla säkt vpbära for alla atgiäldhir (för atgiärdhir) biorna oc wargha (uppbära alla böter för försummelse af åtgärder som böra vidtagas mot björnar och vargar?) SD 4: 408 (1335, enl. Hadorphs aftr.). mädh nokrähandä aatgiärdh onytt gör firi hanum ib 466 (1335, nyare afskr.). ib 5: 377 (1344, nyare afskr.).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so atgärþ may have also been written as atgærþ

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • aat- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚵᛅᚱᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back