Atgöma

Old Swedish Dictionary - atgöma

Meaning of Old Swedish word "atgöma" (or atgøma) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

atgöma (atgøma)
gifva akt (på). wi. .. gatum ey tha atgömt eller swarath Lg.">Bil 535. " här ma hwar man se som atgömir" MB 1: 147. " skulu the huxa ok åtgöma, medh huem thön vmgånga" KS 38 (99, 40). hwilkin. .. görla aath gömer hwadhan watn aadhronar wth flyta Lg 822. " the atgömdo vm han heladhe nakon siukan vm sunnodaghin" MP 1: 305. " skal siälin granlicast atgöma at hon skuli ey styras aff kötino Bir 3: 184. "" atgöma granlica thän dyra kännedomin Bo 66. Jfr göma at. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so atgöma may have also been written as atgøma

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • aat- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚵᚯᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back