Atgömin

Old Swedish Dictionary - atgömin

Meaning of Old Swedish word "atgömin" (or atgømin) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

atgömin (atgømin)
sorgfällig, aktsam. " wmhugxande oc aatgömen (solicitus et diligens) at wärna them oc bewara them for köld oc frost, hita oc brändagha" Bir 4: 8.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so atgömin may have also been written as atgømin

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • aat- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚵᚯᛘᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back