Athava

Old Swedish Dictionary - athava

Meaning of Old Swedish word "athava" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

athava Old Swedish word can mean:

athava
- athava sik, bete sig. at han ey swa grymliga skulde sigh aat haffwa MB 2: 325. Jfr hava sik at. - refl. athavas,
athava
1) förehafva, företaga sig. vardha thäs vissare hwat han skulle athawas Bo 20. ib 30, 69, 159, 209, 217. Bir 1: 231. Lg 3: 84, 249. HSH 22: 43 (1493).
athava
2) bete sig. manligha aathaffwandis MB 2: 325. - Jfr havas at.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • aat-.
  • oth. HSH 22: 43 (1493),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚼᛆᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back