Athäva

Old Swedish Dictionary - athäva

Meaning of Old Swedish word "athäva" (or athæva) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

athäva (athæva)
(i pl. med adj. i n. KS (Fragm.) 12. tydligen genom inverkan af athäve, n.) = athäve. til thera åthäuo KS 52 (131, 56). - pl. vnderliga athhäfuor Lg 3: 561. " ydka mz leek ok skämptan all thön athäor (för athävor) man pläghar j stridh a hästum ok til fot" KS (Framgm.) 12.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so athäva may have also been written as athæva

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚼᛅᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back