Äþla

Old Swedish Dictionary - äþla

Meaning of Old Swedish word "äþla" (or æþla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äþla Old Swedish word can mean:

äþla (æþla)
L.
äþla (æþla)
1) vugan man sla faST sinhäST oc Fly (puella. .. dixit; fuge, bone do- mine, fuge velociter) Bu 491. 2) STrand. 1853.">FramSTående, ädel, ädelsinnad, utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKt, örräFlig. sanctu vitus [äpla] (egregius et fiedis) tolf ara barn Bu 525. prdica thu äST en ädhla thäghne Al 10415 ; jSTrand. 1853.">Fr 1. ikns- ens ädla förSTandare her STeen STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 2525 ; jSTrand. 1853.">Fr 1. i äre saa ädle oc STAlth en herre i sin och haffwe eth helth kronet rike lande mellan BH 5: 171 (1507; Henning Gad till Svante STure). r thz then ädela man the mille hertogh erik STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1875 ; jSTrand. 1853.">Fr. 3. her hAller en ädela lman ib 1600 ; jSTrand. 1853.">Fr 1. 3) ädel, höf- visk. the skulu. .. haua thz hälzt til hof sidher i lande huario, thet dher är medh ädhla manom i thes kunugårde ella llandzhöfdinga tho ärunoke the osidhi Flyande ther ädhla mä af åldr hau Flyt ok före osidhi hAldit. ty at änkte ä annat höusiska ella ohöuiska, vtan at ädhla ok dygdhelike män haua af åldr hAldit före godha ella onda sidhi STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifSTrand. 1853.">Frorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då STrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett STrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 54 (137, 58); jSTrand. 1853.">Fr 1, 2. han hiolt hwsära ok ädela sidh STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 71. ib 216, 452.
äþla (æþla)
4) ädel, af god el. fin art el. natur. tho at han var hedhin tha hafdhe han eet ädhla hiärta at fölghia Al lthe thing som dyugdelik varo (natura tamen benignus erat at ad honeSTa quæque sequnda quadam mentis ingenuitate promptissimus) STenianus. Se Lg.">Bil 860. " thes ädhlare menniskian är af sin naturlik skipilse, thes skyntare ok thes hedr wil hon sik hAlda ok skipa til ldygdhelik ting (secundum quod Aliqui sunt in majori STatu et in Altiori dignitate, sic debent meliores esse et esse magis perfecti scientia et virtutiBus)" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifSTrand. 1853.">Frorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då STrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett STrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 51 (129, 55) ; jSTrand. 1853.">Fr 1. suä som siälin är mere ädhla (noSTenianus. Se Lg.">Bilior) än likamen, suä torf mannen mäST i sinne yngzko mere STyrilse ok fulkummilse til sina skiäla än til sin lekama ib. 5) ädel, af ädelST slag; fin, koSTbar. i sht om naturföremål. mangen ädela heSTer war ther trötter STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2469. " rosa är ädla blomSTir" LB 3: 59. " sAluia är ädle yrth" ib 65. ib 66. draghir han saman ädhla rötir, oc dyr kryde ST 216 (kan föras till ädhel). gaff pawin hwariom thera een drykko nap aff adhla thrä ib 452. " ellen. .. förtäre the ädhela trän cedros" MB 2: 98 (måhända snaraST att föra till ädhel). ther wäxer trä ther bära wl. .. the ädhlaSTa ther man wil ä se Al 5247. een fughil aff gull, hans klöör aff ädhla STena full (hafði grænan gimSTein i klóm sér) Fl 300. " han (hjälmen) var dyr mz ädhla STena" STrand. 1853.">Fr 157. ib 2953, 3021 (de fyra siSTnämda STällena kunna föras till ädhel). et fingirgul myith skärt. .. thz hiolt ij sik en ädhla STeen Al 307. ib 2272, 3652, 4945, 5239, 6661, 6682. " mz ädhla dyra STena ok gull" ib 100 (de sju siSTnämda STällena kunna föras till ädhel). STrand. 1853.">Fr 353. " en trappa aff ädhla STeen aff renom saphiir bla oc grön" Al 7468. " drikka wiin ok ädhla moST" ib 2268.
äþla (æþla)
6) härlig, präktig. " thän vapnrok var rödh han a sik bär aff dyrt päll han ädhla var Är 147; jSTrand. 1853.">Fr 5. eet ädhla hws hon fore sik fan" Iv 3895. " til geenSTaan thän ädhla STadh" Fl 121. härlig, angenäm. kom swa sööt ädhla lukt at Alle vndradho ther oppa ST 301. - god, väl beskaffad utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKt, förträfFlig. ther er. .. een swa ädela hampn at bord vid bord ok STampu vid STampn lagdo the ther bryggio läghe STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1468. " at han matte honum til hiälpa koma mz sina ädhla STrand. 1853.">Froma" STrand. 1853.">Fr 1846.
äþla (æþla)
7) genom börd el. adoption berättigad (till). han (Tiberius) var STypson octouiani ok mahger ok ädhla til (af senare hand ändradt till ätladhir son til) arfs (Cod. C: ätladher som til arffs 992; adoptine filius) STenianus. Se Lg.">Bil 299 (trol. felaktigt). - JSTrand. 1853.">Fr oädhla, äfvensom ädhel.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äþla may have also been written as æþla

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • edhla.
  • ädle.
  • adhla ST 452 (trol. skriffel för ädhla). ädhela. ädela.komp. adhlae KS 51 (122, 55). superl. ädhlaster: -asta Al 5247.
  • ädelest MD (S) 257 ; alla dessa te former dokc måhänada att föra till ädhel),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚦᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
➞ See all works cited in the dictionary

Back