Äþle

Old Swedish Dictionary - äþle

Meaning of Old Swedish word "äþle" (or æþle) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äþle Old Swedish word can mean:

äþle (æþle)
1) natur, väsende, beskaffenhet. ä[r] hans (ɔ: vars härra) licame ok alt manzkön iordh at ädhle (caro nostra quædam terrea substantia est) Lg.">Bil 145 ; " jfr 2. "
äþle (æþle)
2) härkomst, börd, släkt. the swara sik wara iudha at ädhle ok fadhers lande Lg.">Bil 234. " sixtus römskir at äthle" ib 380. han sändhe them sanctum peregrinum. biscop römskan at ethle ib. " felix förste swa kalladher römskir edhle (för at edhle); Cod. C at ädle l1012) IB 451. lvicanus förste swa kalladher thydilscan (för -ar?) at edhle ib. lib 259, 450. "Lg 999, 1001. sanctus vincencius. .. dr at ädle ok dyrare at gudhlikom lifnadh Lg.">Bil 471. alexius. .. skref. .. sina färdh ok lifnadh nampn ok edhle ib 582. " är här wäl fallit sighia af pylato badhe äthla ok ändha" ib 299. " kunugen spurþe hans namn ok äþle" Lg.">Bu 500. ib 493. " aff häLgom patriarchum war hans äth oc ädhle wphoff" Lg 3: 39. - släkt, ätt, stam. saraa första moþer þins äþles (prima gentis vestræ mater) Lg.">Bu 4. " sara thins ällis modher" Lg 3: 42. " lhan tok sik husfru. .. annam: af betheleem dauid (för af dauid?) kunugs släkt oc ädhal (Cod. C äth oc ädhle;" Lg.">Bu ä ok släkt 3) Lg.">Bil 922. " af duiz. .. ät ok ädhla (Lg.">Bu släkt [ok] ät 6)" ib 924. - Jfr ädhla, f.?

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äþle may have also been written as æþle

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • edhle.
  • ethle.
  • älle.
  • ädlum VGL IV 16: 17. ädllum ib 8),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚦᛚᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back