Aþra

Old Swedish Dictionary - aþra

Meaning of Old Swedish word "aþra" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aþra Old Swedish word can mean:

aþra
1) muskel, sena. " haffde enä adhro vnder sinä tungo" Va 48. mz siw repom hwilken giord waro aff färskom seenom äller adhrom (nerviceis fustiBus) MB 2: 120. Vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.">PK 224.
aþra
2) åder. hans aþro brusto up Bu 532. " alla adrona ok sinoar (nervi et venæ) vt thandos ok sundir slitos Bir 1: 30. MB 142. "LB 2: 62, 63. Jfr bak-, hovodh-, lungo-a.
aþra
3) Vattenåder, källåder, källsprång. käldor bäkkia oc lönlika adhrur vnder iordhinne MB 1: 58" runnu swa tar aff öghum som ströMBer af adhrom (Cod. C käldho 996)" Bil 351. " blodher flöt ok ran som adhro ok watn aff skäre käldo" ib 541. ib 794. Bir 1: 108. Jfr konungs-, Vatn-a.
aþra
1) blod som är i ådrorna el. från dem utrinner. hulchen menniskia sik lather aadro blodh LB 2: 64.
aþra
2) förblödning. sin mästare senecam. .. lät nero dräpa mz ethers dryk ok adhru blodhe Bil 307. " han do af adhro blodh" ib 465. LB 7: 1

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • odhra: -or MD 142 ),
  • adhro blodh
  • aadro-.
  • adra- LB 7: 1 ),
  • adhro slagh
  • adra- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚦᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
➞ See all works cited in the dictionary

Back