Athrängia

Old Swedish Dictionary - athrängia

Meaning of Old Swedish word "athrängia" (or athrængia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

athrängia Old Swedish word can mean:

athrängia (athrængia)
1) påtränga, tvinga. " atrengiande fatigdomen" FH 5: 23 (1464). ib 30 (1465). j alla nödh thöm kunde atrenga Lg 3: 540. störstä nödhenne jemuel atrengände ib 560.
athrängia (athrængia)
2) tränga, behöfvas. är thet swa, at her atrenger i nokon matho BSH 4: 291 (1501). " om her nogot atrenger" ib. " om a trenger" ib 5: 92 (1506). huar atrenger ib 289 (1508).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so athrängia may have also been written as athrængia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • aa- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚼᚱᛅᚿᚵᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back