Ätikia

Old Swedish Dictionary - ätikia

Meaning of Old Swedish word "ätikia" (or ætikia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ätikia (ætikia)
ättika. " lät domaren stuppa hans strupa fullan mz lim sinap ok ätikio" Bu 532. þe släkto (för skänkto) þik. .. ätikio ok galla ib 77. ib 139. Bo 203. MP 1: 39. Bir 2: 262. MD 17, 22, 39. " swa som ätikia vm hon til blandas mz söto ok godho vine tha for därfwar hon allan vinsins sötma" Bir 1: 99. ib 100. " lskal hon siwde thesse yrt mz ätiko" LB 3: 71. lJfr vinätika.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ätikia may have also been written as ætikia

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • ätikkia Bir 1: 99 ;
  • -an ib 100: -io ib 2: 262; Bo 203.
  • ätika.
  • ätige MD 17.
  • etige ib 39.
  • edike ib 22),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛏᛁᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back