Ätla

Old Swedish Dictionary - ätla

Meaning of Old Swedish word "ätla" (or ætla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ätla Old Swedish word can mean:

ätla (ætla)
L.
ätla (ætla)
1) tänka, hafva för tankarne, mena. är thz natwrlikt at marghe huxa oc ätla mang thing, oc hwar sit MB 1: 102.
ätla (ætla)
2) tänka, hafva i tankarne, hafva för afskit, ämna. han. .. ätlaþe dräpa vitum Lg.">Bu 526. " iak ätlaþe (motsv. ställe" Lg.">Bil 1017: huxade) kununga ok hiärtyogha biuþa tel þit bruþlöp ib 491. - tänka, hafva för tankaran, tillämna. födhes opta dotter ther som war ätladhir (Cod. A thänkter 84) MB 1: (Cod. B) 535. " thz som en natwra ätlar (Cod. A thänker 85) thz hindrar opta annor mz sinom krapt ib. - tilltänka, ämna, tillämna. med ack. och dat. taki vp þa plikt han hafþe hanum ätt" SD 1: 669 (1285, gammal afskr.). marghe mista. .. sins iordrikis herra winskap, oc then bedher oc äro, som hans herra hafdhe honum ätladh (Cod. A thäntk 51) MB 1: (Cod. B) 532. " jak skla sända min ängel, at. .. ledha thik i then stadh som iak redhe til oc ätlade thik (Cod. A som reedder är til och thänkter thik 340)" ib 560.
ätla (ætla)
3) sätta sig i sinnet, förestätta sig? dömen som i haffuen eth j withen allen wan landz räth MD 15 ; jfr 2.
ätla (ætla)
4) bestämma (öfver)? all the thing som äre äwinnelik them ätlar (Cod. A aktar 109) natwren oc ey annar tha et födhes af andro MB 1: (Cod. B) 536.
ätla (ætla)
5) bestämma, utse, utkora. en ärlikir cristin herra. .. ätladhe sina enga dotter til klostirs (consecare domino disponebat) Lg.">Bil 603. han (Tiberius) var stypson octouiani ok magher ok ätladhir son til arfs (adoptione filius) Lg 299. " the ene som nw äre ätladhe til himerikis" MB 1: 116. - Jfr iämätladher.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ätla may have also been written as ætla

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • ätt SD 1: 669 (1285, gammal afskr.).
  • eth MD 15 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛏᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back