Ätleve

Old Swedish Dictionary - ätleve

Meaning of Old Swedish word "ätleve" (or ætleve) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ätleve (ætleve)
ättejord. "meth thy löste hon sith ätleve ii Bursarydh" SD 10: 48 (1371). (Sven ditäkn och hans hustru överlåter till herr Erik, prosten i Västbo) alla the äghor och äthlewe (som de ägde i Lykna i Odensjö sn) RP 2: 159 (1389). " kom för oss wälboren man her Birge Trolle riddare oc bödh oss byrda bodh på sitt äthelffue, som ära 3 gårda j Mysinge" Trolles Jb Bil 127 (1453, nyare avskrift). gaff. .. förenämdhe Arffwidh Trolle mik een yxe öök och twå köör för äthleffs gåffwe ib 145 (1472, nyare avskrift).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ätleve may have also been written as ætleve

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • ättleve )
  • ätla Fem Moseb ed Thorell s. 157, 177.
  • ätleves gardher m. stamgård. vndan taknom minom etleuis gardh SD 10: 108 (1371). - Jfr ätta(r)leve.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛏᛚᚽᚠᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
Trolles Jb
Arvid Trolles jordebok 1498 jämte åtkomsthandlingar och andra därmed samhöriga aktstycken. Utg. av J. A. Almquist. 1938.
➞ See all works cited in the dictionary

Back