Atlydha

Old Swedish Dictionary - atlydha

Meaning of Old Swedish word "atlydha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

atlydha Old Swedish word can mean:

atlydha
1) lyssna, höra på. thighin oc atliudhin (auscultate) huat gudz modhir talar RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 14.
atlydha
2) åtlyda. " her iwar wiil ingen aath lydha" RK 3: 3136. - Jfr lydha at. - refl. atlydhas. lyssna. aatlydhins RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 470. Jfr lydhas at.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • aat-.
  • atliudha )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᛚᛦᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back