Ätmaþer

Old Swedish Dictionary - ätmaþer

Meaning of Old Swedish word "ätmaþer" (or ætmaþer) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ätmaþer (ætmaþer)
person af samma ätt el. stam. stamförvandt, frände. hwi wildo ware ätmän (patres nostri) dräpa christum Bil 86. " tha sa han sinna ätmanna nödh (egressus est ad fratres sus vidique afficitionem eorum)" MB 1: 280. " jak wil. .. se än min ätmän liwa" ib 286. " talar waar herra främermeer til moysen. .. calla saman älzsto män oc wisasto aff thinom ätmannom (congrega seniores Israel)" ib 283. " j skulin ey thrugha idhra siälffs ätmän (contrubules vestros)" ib 373. " lwi skulom fara alle ätmän mz vngo folke oc gaMBlo, mz sonom oc dötrom" ib 303. at hasn son hafdhe ey taghith kötzsins skyrdh oc skirsl som waar herra bödh abraham, oc allom them ätmannom ib 287.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ätmaþer may have also been written as ætmaþer

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛏᛘᛆᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back