Aträkkia

Old Swedish Dictionary - aträkkia

Meaning of Old Swedish word "aträkkia" (or atrækkia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aträkkia (atrækkia)
räcka till (för). vm thet aaträkkir VKR 42. ib 75. ST 342. " engen time aat räkte, om iak skulle sighia oc wthrykkia alla the plagor" Su 163. ib 182. " en lithen skogher aatrekker manghom elephantis" STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 84. ib 100. " godz hulkit tik ma ySTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnit at räkkia mang aar" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 145, 292. Su 242. MB 2: 156, 238. Jfr räkkia at.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so aträkkia may have also been written as atrækkia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • aat- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚱᛅᚴᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back