Atskilia

Old Swedish Dictionary - atskilia

Meaning of Old Swedish word "atskilia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

atskilia Old Swedish word can mean:

atskilia
L.
atskilia
1) åtskilja, dela, söndra. atskilde (divisit) watnit KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 136. " war hafwit at skilt ok sundirskipt" ib 181. - splittra, söndra, upplösa. som. .. atskil sämiona KLemning. 1860. SFSS.">Bo 146. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 277, 2: 172. - åtskilja, skilja (föremål Från hvarandra). aatskil. .. kroppin ok siälina KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 63. " at en mwr skAl aatskilia badha byggilsinna stadha" ib 53. ther met bliffue the tho othskilde FM 555 (1512(. var huar thera at skildir aff androm KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 424. " atskilde j personna eghelikhet" ib 448. ib 449. " aatskilde i husom oc tho saman fögdhe mz godhom vilia" KL 198. the bliva ij at skildom cellum ib 182. " Al thing varo skapadh först j ophofweno j atskildom (separatis) tinom" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 298. - afskilja, afsöndra. aat skilen (separate) the städher som wara skulo til flyandhom mannom MB 2: 53. - skilja, söndra, vålla tvist mellan. thz war mothe thera vilia at them skulle nokot at skilia. Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 657.
atskilia
2) åtskilja, skiljas. " tha wij sisth ath skildom" BSH 4: 352 (1503). " Fredaghen nest effter herrene atskilde" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7144. ib 7244. tha torffue riken ey at skilia ib 6379. - skiljas, upplösas, upphöra. then sampning strax atskilde Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8769. - upphöra, taga slut. krononna äghor äro lang ok breed han wet wel hwar hon atskil ok thz hertogomen hörer til Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2004.
atskilia
3) åtskilja, utgöra skilnaden (mellan). wita hwath iordh oc himilen at skil Al 9064. " kärleken ensaMBer aatskel mällan himerikes rikes oc fördömilsens barn" Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 50.
atskilia
4) skilja. opersonl. tha monde them sa lanct at skilia (var det så långt mellan dem) Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3007. - vara skild (Från), skilja sig (Från), vara olik. swa som wärldinna liws aatskil af myAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKeno swa ok häFramt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgra manna liws aatskil myKLo meer aff thesso wärldzliko liwseno KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 58. " at thera reghla. .. swa mykit wara kan litit aafgaar oc aatskil aff sancti sAluatoris reghlo" VKR 6. ib 7. - opersonl. them atskil oliKLika (differunt incomparabiliter) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 368. - part. pret. skild, skiljaktig, olik. skipadhe honum KLädhe KLemning. 1860. SFSS.">Bonadh atskildan aff androm värlz mannom KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 368. mz atskildom lith Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 462.
atskilia
5) åtskilja, urskilja. " skodha ok atskilia mällan syndena ok dygdhelika gerninga" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 69.
atskilia
6) förstå. " athskilia ok meAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKia räth färdhokhet j hiärthane" Gers Frest 35.
atskilia
7) åtskilja, skilja, slita tvist mellan. them. .. mz minne eller ret ath skilia MD (S) 229. " at the ära aathskilde medh räth" SD NS 2: 35 (1408). " thöm atskilia vm thet skipit" ib 1: 558 (1406, gammAl afskr.). " at herra beincts wini oc minna os hafwa at skildhe om Alle skipte os i mellom äre ib 17 (1401). "BSH 4: 150 (1491).
atskilia
8) skilja, slita, afgöra (en tvist). han hafuir the for:da trättona förra atskilt mellom badha delana DD 1: 95 (1442, afskr.). FH 1: 31 (1455, gammAl afskr.), 143 (1494, gammAl afskr.). - afgöra, afdöma. at thätta ärandit är sua aatskilt SJ 54 (1441). FH 5: 72 (1476). " thet ransake ok met retthe atskylliä" ib 92 (1484). " sculle tolff wAldgiptis men atskilia Allen schada oc owilia som huar hafuer för andre giört" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1700. " rättan och owildugan dom sighia, athskillia och döma" BtAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 190 (1455). - refl. atskilias, åtskiljas, skiljas. swa som eldin ok hitin Aldre at skilias KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 115. " at wi barnlös atskilioms" SD NS 1: 297 (1103). ib 411 (1405). -- skiljas, upplösas. at the kerlighe bebindingh millan thesse try riken war. .. aatskyldis oc syndradis FM 59 (1457). - JFr skilia at, oatskilder.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • aat-.
  • oth-.
  • aadskyller: -e BSH 4: 150 (1491)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᛋᚴᛁᛚᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back