Atskilnaþer

Old Swedish Dictionary - atskilnaþer

Meaning of Old Swedish word "atskilnaþer" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

atskilnaþer Old Swedish word can mean:

atskilnaþer
L.
atskilnaþer
1) åtskiljande. " the haffua tremulam paralisin thz är skälffwande lidhamotanna aath skilnat" Mecht 326. säthiande them (köttet och anden) höffwislikan ok tarfflighin atskilnan (för -adh?) SpV 352. - skilsmessa. mädh siälinnas athskilnadh fran kroppenom SvB s. 516 (början af 1500-talet),. fran tolka ändelykt ok rädelika wärdena atskilnadh (skilsmessa från världen) MP 4: 103. 2) åtskilnad, gränsskilnad. the hade honom aff wällat hans skog och fiskevatn i rautaierwi öffuer deras gamla åthskilnadh och råerna FMU 3: 250 (1442, nyare afskr.). 3) åtskillnad, skillnad, skiljaktighet, olikhet. skudha aatskilnadhen mällan got oc ont Helmän 124. ey är nokoth til atskelnad pa natwrenna wägna mellen waar rogh äller winther hwete PMSkr 200. märk j samma pauli ordhom, swa sighiande, nadhanna atskilnadhir (Divisiones gratiarum) är, oc tha likawäl är sammi anDin SpV 524. 5) slitande af tvist; uppgörelse. ten kärlige atskilnadh wij hade iw oss j mellan ten wil jach fasth holle som en troo dandeman Mon Dipl Sv 51 (1489).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • aat-.
  • skelnader.
  • -adh.
  • -at. pl. -ir SpV 524 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᛋᚴᛁᛚᚿᛆᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Mon Dipl Sv
Monumenta diplomatica Svecana. Ed. J. H. Schröder. 1820--22.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back