Atskodha

Old Swedish Dictionary - atskodha

Meaning of Old Swedish word "atskodha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

atskodha
gifva akt på. honom ey atskötande ST 512. " STaan oc aatsköten wars herra ihesu criSTi iärtekne oc makt ockrafft" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 294. aatskötis granlika at enghin wanskipilse ällir oiämpnadher synis j gulffweno STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 105.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • aat- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᛋᚴᚮᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back