Atspyria

Old Swedish Dictionary - atspyria

Meaning of Old Swedish word "atspyria" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

atspyria
åtspörja, tillfråga. part. pret. med personens dat. medhan oss är athsporth hwadh vi ther aff vithum Svartb 155 (1375). - förhöra; pröfva, sätta på prof. abrahe samwithatspors j sins enda sons dödh (Abrahe conscientia de morte unici filii interrogatur) SpV 402.

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᛋᛕᛦᚱᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back