Atspyria

Old Swedish Dictionary - atspyria

Meaning of Old Swedish word "atspyria" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

atspyria Old Swedish word can mean:

atspyria
L.
atspyria
1) åtspörja, tillfråga. " þöm eigh at spurþom" Lg.">Bu 150. Lg.">Bil 652, 806. thu wille ey tala, wtan thu wast aatspordh Lgren. 1875.">LfK 143. aatspöriä andhan ib 285. " hwar en SOm tilkomande thing vilde at wita, han taladhe oc aatsporde trän" Lg 69. thet mål han wardr åtspurder KS 72 (175, 78). - med perSOnens dat. brödrom aath spörie SO 102. behöffde jngom aatspöriä Lgren. 1875.">LfK 250. " tha honom atspordhes" Lg 3: 689. - spörja, fråga. hanum syntis SOm han at spurdhe hwat manne han ware Lg.">Bil 253. " ey atsporde mere äpter hennes nampn eller heman" Lg 3: 544.
atspyria
2) spörja, erfara, förnimma. late oss allom tet sama aff eder altiid atspöria FM 537 (1511-12?). - Jfr spyria at, oatspurdher.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • aatspöria )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᛋᛕᛦᚱᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Back