Atstundare

Old Swedish Dictionary - atstundare

Meaning of Old Swedish word "atstundare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

atstundare
åtstundare, som har begär till (ngt), älskare, som gärna vill ställa ltill (ngt). etn onder höffdinge. .. kalles. .. örligsens åttstundare och fredsens hatare PMSkr 676 (senare afskr.). Jfr astundare.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᛋᛏᚢᚿᚦᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back