Atvakt

Old Swedish Dictionary - atvakt

Meaning of Old Swedish word "atvakt" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

atvakt
och n. uppmärksamhet, omsorg, akt. hawa atwakt owir gudz mogha Hel män 230. " himerike oplathir for them som siwkir är göman ok atwaktidh (regnum celorum aperit infirmo custodia)" SpV 433. " wthan atwaktidh är granth oc wäl fraghit" ib 235.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚠᛆᚴᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back