Atvakt

Old Swedish Dictionary - atvakt

Meaning of Old Swedish word "atvakt" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

atvakt
uppmärksamhet, omSOrg, akt, aktgifvenhet, andakt, allvar. wakerlik atwakt KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir: 1: 296. wari gran atwakt. .. at gudh retis ey til wredhe ib. hawin. .. aatvakt (attenDite) vm idhir KL 165. ib 196. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 18. VKR 27. Lg 3: 515. " här om skulu werkmestare haffua atwakth at thz ikke skeer" SO 49. " hwat ysfogitten til see ok aathwacht haffua skal ib 188. "" aatwakt til sinna siäl" Lgren. 1866.">Ber 256. " at haua granna atuakt aff thera näfst ok rättilSOm" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 258. haf atwakt och wana at läsa i gudhelikom KLemning. 1860. SFSS.">Bokom Lgren. 1866.">Ber 136. " oss til trängher stor vmSOrgh oc mykin atwakt oc hugxsens wakan oc föresyn at en släkt j israel os skuli ey förgaas" MB 2: 140. " göra smälikasto äMBite. .. hwilkin han fulkompnadhe at myKLe aatvakt KL 252. "" vpfostrade sin barn medh myKLe atwakt" VKR IX. " skalt thu gifva thik vin vm mz höxste atuakt at thuvari ther när" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 170. " skodhas innerlica mz alle hugxsins atuakt" ib 180. " hördhe thänna kännedom mz alle aat vakt" KL 209. " atwakte mz alle 4: (Dikt) 251, 257. "VKR 6, 60, 70. Lg 664, 668. Lgren. 1866.">Ber 103, 229. " mz huru myKLe aatvakt guz thiänisto man idhnathe at göma ödhmiuktinna dygdh" KL 213. ib 254. tee gudhi mz kärlek och atwakt thins hiärta samwit Lgren. 1866.">Ber 135. Jfr avakt.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • aat- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚠᛆᚴᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back