Atvaktelika

Old Swedish Dictionary - atvaktelika

Meaning of Old Swedish word "atvaktelika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

atvaktelika
uppmärksamhet, andäktigt, med omsorg, nogSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Grant. hördhe atvactelikä hans kiännedom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 144. " at paulus swa atuaktelika gömde thz ordh" ib 201. " badh atuaktelica" ib 322. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 824. " vm thw aktuaktelica (attente) ranzsakar oc STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Granlica skodhar thz som i the sermone sagdhis" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 178. ib 220. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr 324. VKR XVI, 60. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 272, 275, 309, 2: 23, 69, 83, 3: 26, 77, 241. MB 2: 57, 126. " atwaktelica göma sina vnDirdana" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 26. " hedhras oc dyrkas atuaktelicare STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 286. "" STyra atwaktelika sin likama" ib 4: (Dikt) 251. " thiänto honom athwaktelica" ST 245. atwakteliga til läSTe hwsens döra MB 2: 77. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Graffwer han aatwakteliga ther til lhan findher them" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 822. - Jfr oatvaktelika.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • -liga )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚠᛆᚴᛏᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back