Ävärdehlikhet

Old Swedish Dictionary - ävärdehlikhet

Meaning of Old Swedish word "ävärdehlikhet" (or æværdehlikhet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ävärdehlikhet Old Swedish word can mean:

ävärdehlikhet (æværdehlikhet)
1) evighet, oändlig utsträckning. pinonnas äwärdelikhet LfK 115.
ävärdehlikhet (æværdehlikhet)
2) evighet, evig tillvaro. hon teer sannan wägh til äwärdhelihet (æterniatem) Bir 1: 376. han (kroppen) skal vpstanda a doma dagh till äuärdhelikhet ib 3: l81. huru skula the bliua j mine renasto äuerdhelikhet hulke äuerdhelica vilia liua ok altidh synda ib 195. Ber 211, 212, 236. " hänna krona war en äwogh äwärdelikhet" Su 19. " min wth gangher war i försto ophoffwno i äwärdelikxhetzsins daghom" ib 78. thu är een äwärdelikhettenna äpthersyn ib 123. " seen oc akthen the oändelika oc grymmasta äwärdhelikhetena" ib 132.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ävärdehlikhet may have also been written as æværdehlikhet

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • äwärdelikhet.
  • äwärdelikxhet )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚠᛅᚱᚦᚽᚼᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back