Ävärdhelika

Old Swedish Dictionary - ävärdhelika

Meaning of Old Swedish word "ävärdhelika" (or æværdhelika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ävärdhelika (æværdhelika)
evärdligen, för Alla tider, för evigt. Oc ewerdhelika war wärldin medh them badhom oc them hälgha anda, swa som the waro ewerdhelika oc vtan ophoff. .. Ware fotin ewerdhelika i moldinne, tha ware oc flätith ewerdhelikith vnder fotenom MB 1: 31. The som Altidh ärw j drykkenskap. .. the skulo äwärdeligha mättas mädh eel loc brännesten. .. fför söta lokt skulo the äwärdeligha känna ondha lokt JMPs 585. antighia göra syndhabätringh älla äwärdelika tola tolka pinor ib 586. " oc hemolar iak them for nemdä Lauirs Ingebyrnässon äwerlika oc hans ärwingiom" Gadolin Pants 270 (1366). hälar iak. .. äwärdhilika medh gudhi SD 8: 181 (1362). Alla the män som thetta breff höra ella se helsa Gunne ThiAluason äuerdhilika medh varum herra ib 10: 108. Liknande ib 10: 137, 141, 145, 159, 161; äwerdelik ib 10: 92, 155. Alle the män. .. helsom vi systir Greta, abbatissa i Risaberghum, medh Alle cnuentone ävärlika medh Gudhi NMU 1: 65 (1378). Alla the godha män. .. hilar iak Andris Widhekoson äwerlica meth gudhi SD NS 3: 373 (1418).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ävärdhelika may have also been written as æværdhelika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚠᛅᚱᚦᚼᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Gadolin Pants
A. W. Gadolin, Pantsättning af jord enligt medeltida svensk landsrätt. Med en bilaga af förut otryckta urkunder från perioden 1351--1400. 1909.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
➞ See all works cited in the dictionary

Back