Ävärdhelikhet

Old Swedish Dictionary - ävärdhelikhet

Meaning of Old Swedish word "ävärdhelikhet" (or æværdhelikhet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ävärdhelikhet (æværdhelikhet)
evighet, evig tillvaro. Maria war ä sannelika aff äwärdhelikhetinne skikkat medh sonenom SpV 190. Thet är hälgha äwärdhelikhetinna närffwarandis stadhge ib 483. Thän hälge ande är trygghir j ksinne äwärdelikhetz enfalloghet. .. medh thy skal äwärdelikhetin forskullas ib 520-521. pinonna almännelighet oc otwäkelighen äwärdhelighet. .. thera pina skal aldrigh ändas JMPs 585. Cristus geffwer läkedom moth. .. pinonna äwärdhelighet ib 586.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ävärdhelikhet may have also been written as æværdhelikhet

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚠᛅᚱᚦᚼᚽᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back