Avärk

Old Swedish Dictionary - avärk

Meaning of Old Swedish word "avärk" (or aværk) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

avärk (aværk)
åverkan, olofligt bruk af annans egendom. dömdes. .. för owerk BtFH 1: 139 (1507). " for owerk han giorde pa lauirs änger" ib 148 (1506). " för owerk the giorde wppo prestens bast skoogh och änger" ib 169 (1506). ib 200 (1509). dömdes. .. tesse. .. hwar tere sak til iij m. för äthäbötter och awerk ib 161 (1508). ib 166 (1508), 138 (1507), 201 (1509), 281 (1508) o. s. v.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so avärk may have also been written as aværk

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • owerk )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛅᚱᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
➞ See all works cited in the dictionary

Back