Avärkan

Old Swedish Dictionary - avärkan

Meaning of Old Swedish word "avärkan" (or aværkan) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

avärkan Old Swedish word can mean:

avärkan (aværkan)
L.
avärkan (aværkan)
1) förnärmelse, våld, misshandel. gör och naghen averkan eller owervaldh appa honom eller hans thienere HSH 19: 13 (1480). hoo awerken a annen gör BSH 5: 512 (1512).
avärkan (aværkan)
2) åverkan, olofligt bruk af annans egendom. BtFH 1: 127 (1464), 128 (1464). gör ther någon åwerckan åå SO 292. ib 294. Jfr akra-, iorþa-, skogha-avärkan.
avärkan (aværkan)
3) verk, vattenverk. kerdhe opa ena awerkan i enom ström VAH 24: 318 (1414). " then awerkan hindra ib. ny awarkan (för awärkan) ma icke schada the gambla" GS 57 (1474). " haffue han forbrutit sina awerkan ib. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so avärkan may have also been written as aværkan

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛅᚱᚴᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
➞ See all works cited in the dictionary

Back