Avärkan

Old Swedish Dictionary - avärkan

Meaning of Old Swedish word "avärkan" (or aværkan) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

avärkan Old Swedish word can mean:

avärkan (aværkan)
L.
avärkan (aværkan)
1) verksamhet, arbete; åtgärd. " är thz ey wthan sak, hwi the jordhin kallas owirgiffwin ällir obrukath, hwilken ey mz nakors manzs awärkan (nulla cura humana) idhkas" SpV 49. " jomfru marie osmittadhe jomfrulike likame hwilkin wthan mans awärkan wardh fructsambir ib 13. - våldsam görning, öfvervåld, våld. konung priamus. .. böd them stylla siig oc jngen awärkan göra oppa diomedem" Troj 94. 2) oloflig verksamhe,t olofligt bruk af annans egendom, åverkan. han haffde giort awerkan oppa aker ovh äng Uppl Lagmansdomb 16 (1490).
avärkan (aværkan)
3) verk, byggnad o. d., äfv. lkoll. el. med plural bet. at the magho. .. byggia hus eller bodha ok annnan averkan stadenom til ränto och nytto, och at the, som pa malmana vela byggia, göre enghen annan averkan effter thenna dagh utan kolgarda och annan svadana letta bygning UrkSHist 1: 13 (1456). - särsk. om vattenverk? i borkhult äger clostredh awerkan och haradit jordena VKJ 171 (1447). geddones, 1 gardh; herradit äghjer jordena oc clostridh awerkanena ib 172 (1447). i gärdhe ägher clostridh awerkanena och herradit jordena. .. item i skalhulth 1 gardh; clostridh ägher awerkana och heralith jordina ib 177 (1447).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so avärkan may have also been written as aværkan

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • awerkana för awerkanena VKJ 177 (1447) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛅᚱᚴᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back